2020 

een beeldverhaal tijdens corona

pour remonter le morale 

als een wiekslag in de zon

comme un battement aux cieux

VOIE DE  VIEeen wiekslag

vlasakker

2020 

kunst is troostrijk

l’art est réconfortant